Asociația pentru Știință și Cercetare

Loading Events

29 Mai 2024
1900
Cercetătorii români cetățeni ai acestei lumi

Mircea Leabu
Institutul Național de Patologie “Victor Babeș", București
#medicină celulară și moleculară #etică #manager

RO

Biografie: născut la 1 aprilie 1953, în Hârșova, județul Constanța; a trăit 4 ani în Iași, în timpul studiilor universitare; stabilit din 1976 în București, căsătorit, 1 copil.

Educație și formare profesională: Liceul „Ioan Cotovu”, Hârșova (1972); Facultatea de chimie și inginerie chimică, Universitatea tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași (șef de promoție la nivel național în 1976); Formare de biolog celular, Institutul de biologie șipatologie celulară „Nicolae Simionescu”, București (1980-1991); Doctor în medicină, specialitatea Biochimie medicală (1999); Studii postdoctorale (2000-2002), apoi cercetător vizitator (2002-2005) la University of Western Ontario, London, Ontario Canada; Formare postdoctorală în „Etica cercetării în medicina translațională șitransplant”, UMF „Carol Davila”, București (2010-2013).

Poziții: Cadru didactic și cercetare științifică pentru medicină celulară și moleculară, UMF „Carol Davila”, București (1991-2018); Cercetător științific, diverse niveluri(2005-2017), gradul I (2017-prezent), Institutul „Victor Babeș”, București cu responsabilitatea de Director științific (2014-2023). Cercetare în bioetică și etică profesională (Membru Consiliu de conducere, Coordonator grup de dezbateri în bioetică), la Centrul de cercetare în etică aplicată, Facultatea de filosofie, Universitatea din București (2006-prezent). Membru în Comitetul de bioetică al „International Federation of Medical and Biological Engineering” (20122018).

Premii: Concursul Național Științific „Traian Lalescu”, specialitatea chimie organică (Premiul al III-lea, 1974); Profesor Bologna (2009).

Lucrări publicate: cercetare biomedicală (articole: 29 în reviste internaționale, 2 în reviste interne; comunicări: 21 la manifestări internaționale 8 orale, 76 la manifestări interne 20 orale); cercetare în bioetică și etica cercetării (articole: 9 în reviste internaționale, 4 în reviste interne; comunicări orale: 15 la manifestări internaționale, 8 la manifestări interne); cărți de autor: 3.

Impact: număr citări (30 aprilie 2024): 708(indice Hirsch, 14) conform Science Citation Index (ISI Web of Science, all databases), 1037 (indice Hirsch, 15) conform Google Academic. Membru în 7 societăți științifice și profesionale.

Detalii: www.mircea-leabu.ro

EN

Biography: born at April 1st, 1953 in Hârșova, Constanța county, where followed education to high school baccalaureate; lived for 4 years in Iassy during University studies; live in Bucharest since 1976< married, 1 child.

Education & professional training: Ioan Cotovu High School, Hârșova (1972); Chemistry and Chemical Engineering Faculty at Gheorghe Asachi Technical University in Iassy (Head of the Class @ national level, 1976); Research in cell biology at the Institute of cellular Biology and Pathology Nicolae Simionescu in Bucharest (1980-1991); PhD in Medicine, Medical Biochemistry specialty (1999); Postdoctoral fellow (2000-2002) & visiting researcher (2002-2005) at University of Western Ontario, London, Ontario Canada; Postdoctoral training in Research Ethics in Translational Medicine and Transplant” at Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest (2010-2013).

Professional trajectory: Teaching & research in cellular and molecular medicineat Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest (1991-2018); Biomedical research at Victor BabeșNational Institute of Pathology, Bucharest (2005-present) and Deputy Director (2014-2023); Research in bioethics and professional ethics at Research Center for Applied Ethics (Member of the Board), Faculty of Philosophy, University of Bucharest (2006-present); Member of Bioethics Committee (2012-2018) of International Federation of Medical and Biological Engineering (IFMBE).

Awards: Traian Lalescu National Scientific Contest (3rd position for organic chemistry, 1974); Professor Bologna (2009).

Publications: biomedical research (papers: 29 in international journals, 2 in Romanian journals; communications: 21 atinternational meetings – 8 oral presentations, 76 at national meetings – 20 oral presentations); bioethics and professional ethics (papers: 9 in international journals, 4 in Romanian journals; oral communications: 15 at international meetings, 8 at national meetings); authorships books: 3.

Impact: Science Citation Index (ISI Web of Science/Clarivate): citations 708, Hirsch Index 13 (April 30th, 2024): Google Academic: citations 1037, Hirsch Index 15(April 30th, 2024); Membership in 7 scientific and professional societies.

Details at www.mircea-leabu.ro

Află mai multe despre activitatea invitatului nostru aici.
Pentru a participa la seminar  Accesează Link Zoom

 

Toate evenimentele